צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי חשבות, חשבות שכר והנהלת חשבונות
Open
 • מספר מכרז
  722094
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  08/05/2022
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  16/05/2022
 • מועד הגשת ההצעה
  31/05/2022, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא