צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז למתן שירותי ייעוץ ובקרת תכנון בתחום הצמחייה והאגרונומיה
Open
 • מספר מכרז
  521004
 • תחום
  ייעוץ
 • מועד פרסום המכרז
  14/03/2022
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  22/03/2022
 • מועד הגשת ההצעה
  04/04/2022, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא