צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז לביטוח עבודות קבלניות בשלב אינפרא 1 בפרויקט להקמת קו הרכבת הקלה "נופית" חיפה -נצרת
Open
 • מספר מכרז
  621200
 • תחום
  שונות
 • מועד פרסום המכרז
  19/01/2022
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  19/02/2022
 • מועד הגשת ההצעה
  07/04/2022, בין השעות 16:00-9:00
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • נדרשת ערבות הצעה
  לא