פרויקטים זכייניים (PPPׂ)

חוצה ישראל מקימה מיזמים ופרויקטי תשתית לאומיים מורכבים, בפריסה ארצית