תמא 31 /א /9 / 1

דרך מהירה מס' 6 ומסילת ברזל בקטע צפונית למחלף מכר ועד מחלף בית העמק