הדמיית הרכבת: In3D בע"מ

עבודות בנוף הגליל

העבודות 

מבוצעות עבודות להסדרת השטח מול בניין עיריית נוף הגליל לקראת ביצוע עבודות לבניית תחנת קריית הממשלה.

במסגרת העבודות, בוצעו הסדרי תנועה חדשים בשד' השושנים בסמוך למתחם שו"פ, הכוללים ביטולי חניה בצידה המזרחית של השדרה, לצורך מעבר בטוח לכלי העבודה אל מתחם העבודות.

כמו כן, הוכשרו כ-60 מקומות חניה בחניון מתנ"ס ברקוביץ, אשר ישרתו את בעלי העסקים והקונים בחנויות המתחם.

העבודות תימשכנה כשנה והן יכללו בעיקר עבודות עפר, עבודות הרחבה וסלילה ועבודות להסדרת הכניסה למתחם העבודה.


תחילת עבודות בקרית הממשלה

חניון הר יונה

מבוצעות עבודות מקדימות להכשרת חניון חנה וסע באזור התעשייה הר יונה בנוף הגליל. החניון יכיל 580 מקומות חניה.

העבודות תימשכנה כשנה וחצי והן כוללות: הסדרת שטח העבודה, יישור המדרון ועובדות עפר ותשתית.

בעקבות העבודות, תהיה תנועת משאיות באזור התעשייה הר יונה.

הכניסה לאתר העבודות תתבצע דרך רחוב המעיין ודרך רחוב החרושת.

עם גמר העבודות להקמת החניון, ישמש השטח כאתר התארגנות הקבלן עבור המשך עבודות הרכבת הקלה. החניון ייפתח לשימוש הציבור לקראת מועד הפעלת הרכבת הקלה.

תחילת עבודות בחניון הר יונה

חניון השוק

מבוצעות עבודות מקדימות להכשרת חניון חנה וסע באזור השוק בנוף הגליל. החניון יכיל 120 מקומות חניה.

העבודות תימשכנה כשנה, והן יכללו עבודות עפר, הרחבה וסלילה.

בשלב הראשון ולמשך כשבועיים, הכניסה למתחם העבודות תתבצע דרך מעבר השוק .

בשלב השני תתבצע הסדרת צומת כניסה למתחם העבודות מכביש 75

העבודות יבוצעו במתחם סגור ללא הפרעה לתנועה.

עם גמר העבודות להקמת החניון, ישמש השטח כאתר התארגנות הקבלן עבור המשך עבודות הרכבת הקלה. החניון ייפתח לשימוש הציבור לקראת מועד הפעלת הרכבת הקלה.

תחילת עבודות בחניון השוק