הדמיית הרכבת: In3D בע"מ

תתל/56/ב - רק"ל חיפה-נצרת, קטע לב המפרץ