הדמיית הרכבת: In3D בע"מ

תכנית תת"ל 56

תכנית תשתית לאומית (תת"ל) 56 הינה תכנית להקמת מערכת תחבורה ציבורית בין עירונית ועירונית משולבת, להסעת המונים בטכנולוגיית רכבת קלה (רק"ל) אזורית שתשרת את תושבי הצפון ותחבר בין מטורופולין חיפה לבין הגוש העירוני נצרת - נצרת עילית, כחלופה לתוואי רכבת כבדה בתמ"א 23. קו הרק"ל אומץ במסמכי תמ"א 42 שבהכנה, אשר במסגרתה נבחן, בין היתר, הצורך בהשארת תוואי הרכבת הכבדה לנצרת לפי תמ"א 23 והחלטה בנוגע לכך תבוא לידי ביטוי במסמכי התמ"א.

אורכו הכולל של תוואי הרק"ל הוא 41 ק"מ, כולל 19 תחנות איסוף והורדת נוסעים לאורכו, עובר בתוך או בסמיכות לישובים חיפה, קריית אתא, שפרעם, ביר אלמכסור, ריינה - משהד, נצרת עילית ונצרת.

לקריאת הוראות התכנית

תשריטים:

גיליון 1

גיליון 2

גיליון 3

גיליון 4

גיליון 5

גיליון 6

גיליון 7

גיליון 8

גיליון 9

גיליון 10

גיליון 11

גיליון 12

גיליון 13

גיליון 14

גיליון 15