צילום: הנתיב המהיר בע"מ

הנתיב המהיר לתל אביב - הנתיב המהיר בע"מ

מיזם הנתיב המהיר

הנתיב המהיר הוא הנתיב השמאלי בכביש מס' 1 מירושלים, בקטע הדרך שמאזור מחלף נתב"ג ועד מחלף קיבוץ גלויות בנתיבי איילון (כביש מס' 20).

במסגרת המיזם, נסלל נתיב נוסף, כך שנשאר אותו מספר של נתיבים חופשיים לתנועה בכביש מס' 1.

בתוואי הנתיב המהיר נמצא חניון 'חנה וסע' שניתן להיכנס אליו מהנתיב המהיר, או מכביש 412.

מטרת המיזם היא להתמודד עם גודש התנועה בכניסה לתל-אביב, על ידי מתן עדיפות לתחבורה ציבורית ולרכבים רבי תפוסה (נהג + 2, או 3 נוסעים).

המיזם מאפשר להשאיר את הרכב ב'חנה וסע' – ללא תשלום תמורת החניה – ולנסוע למרכזי העסקים בתל אביב וברמת גן באמצעות שירות ההסעות (השאטלים) – בחינם.

יתרת קיבולת התנועה בנתיב המהיר משמשת לנסיעת רכבים פרטיים, בתמורה לתשלום אגרה.

הפרויקט הוקם במתכונת B.O.T, דהיינו: Built, Operate, Transfer.

בעל הזיכיון – חברת הנתיב המהיר בע"מ – הקים את המיזם ומפעיל אותו למשך 30 שנה. בסיום תקופת הזיכיון בעל הזיכיון יעביר את המיזם, ללא תמורה, למדינה.


חניון 'חנה וסע'

בתוואי הנתיב המהיר, סמוך למחלף שפירים, מצוי חניון 'חנה וסע' ובו כ- 2,000 מקומות חנייה.

ניתן להשאיר את הרכב ב'חנה וסע' ולנסוע בשירות ההסעות (שאטלים) אל מרכזי העסקים בתל-אביב וברמת גן בחינם.

שעות הפעילות של החניון: משעה 06:00 עד שעה 23:00.

אין להשאיר רכב חונה בחניון לאחר שעות הפעילות. חנייה של רכב לאחר שעות הפעילות עלולה לגרור חיוב בשל כך.

במתחם ה'חנה וסע' ממוקמים גם:

 • עמדת תשלום במזומן – למי שאינו מנוי ואינו פטור מתשלום אגרה.
 • נקודת בידוק לרכב רב תפוסה (2, או 3 נוסעים בנוסף לנהג) – לשם קבלת פטור מתשלום אגרה.
 • נקודת הורדת נוסעים למי שמוריד או מעלה נוסע. מי שהוריד או העלה נוסע, באיזור המסומן בלבד, והמשיך בנתיב המהיר לתל-אביב' יחויב בתשלום אגרה.
 • פעילויות נלוות – במתחם מתאפשרות פעילויות נוספות, כגון בית קפה, מכונות משיכת כסף, ועוד.


איך נקבע סכום האגרה לתשלום?

האגרה משתנה (דינאמית), והיא נקבעת לפי גודש התנועה בנתיב המהיר. האגרה המשתנה מנתבת את הביקושים לנסיעה, במטרה לאפשר נסיעה זורמת ומהירה לתחבורה הציבורית, לשאטלים, ולרכבים רבי תפוסה.
ככל שהאגרה נמוכה יותר – הדבר מעיד על כך שהנתיב המהיר פנוי והנסיעה בו זורמת.
ככל שהאגרה גבוהה יותר – הדבר מעיד על מגמת התגברות עומס התנועה בנתיב.
גובה האגרה הרלוונטי בכל עת מוצג בשלטים מתחלפים שלפני הכניסה לנתיב המהיר וביציאה מה'חנה וסע'.
מי שרשום כמנוי, מקבל את החשבונית בגין האגרה בדואר.
מי שאינו רשום כמנוי, צריך לשלם את האגרה במהלך הנסיעה במקום המיועד לכך ב'חנה וסע'. התשלום אפשרי במזומן ובכרטיס אשראי.

שימו לב: מי שלא רשום כמנוי ולא שילם את האגרה במהלך הנסיעה, יחויב בתשלום פיצוי והחזר הוצאות בגין נסיעה בניגוד לחוק, בנוסף לתשלום האגרה. במקרה זה, החשבונית תישלח בדואר רשום.

מי רשאי לעשות שימוש בנתיב המהיר?

רשאים לעשות שימוש בנתיב המהיר:

 • מי שרשום כמנוי
 • ניתן להירשם כמנוי באתר האינטרנט של הנתיב המהיר בע"מ. הרישום אינו כרוך בתשלום, או בתשלום חודשי קבוע. החיובים למנויים הם על בסיס נסיעות שבוצעו בפועל.
 • מי שמשלם את האגרה במזומן, או באשראי במהלך הנסיעה
  ניתן לשלם את האגרה במזומן (מלבד שטר של 200 ש"ח) או בכרטיס אשראי, באזור המיועד לכך ב'חנה וסע', במהלך הנסיעה.
  שימו לב: מי שאינו מנוי, חייב לשלם את האגרה במהלך הנסיעה! נסיעה בנתיב המהיר ללא מנוי, ומבלי לשלם את האגרה במהלך הנסיעה, תגרום לחיוב בפיצוי והחזר הוצאות.
 • מי שנסיעתו פטורה מתשלום אגרה
  כדאי לבדוק מראש את רשימת כלי הרכב הפטורים מתשלום אגרה, ואת אופן קבלת הפטורים השונים, כדי להימנע מחיובים מיותרים בגין נסיעה בניגוד לחוק. הפטורים מפורטים בתקנה 18א, כאמור לעיל.


כלי רכב שאינם רשאים להיכנס לנתיב המהיר:

 • רכב שאינו רכב מנועי;
 • רכב שמשקלו הכולל עולה על 3.5 טון, למעט רכב הפטור מאגרה. אופנוע אשר מחובר אליו רכב צידי, טרקטור, מכונה ניידת, רכב איטי, רכב מחובר, נתמך ותלת-אופנוע כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

שירות ההסעות (שאטלים)

חלק חשוב ממיזם הנתיב המהיר הוא חניון ה'חנה וסע', שעיקרו הוא קליטת מכוניות רבות והסעת נוסעיהן אל מרכזי העסקים במטרופולין תל-אביב.

ניתן להשאיר את הרכב בחניון ה'חנה וסע' ולנסוע בשירות ההסעות.
גם החניה וגם הנסיעה בשאטל הן בחינם!

קווי השאטלים:


שעות פעילות השאטלים

שירות ההסעות פועל בימים א' עד ה' (לא כולל ערבי חג וחג), בין השעות 06:00 ל- 23:00.
בשעות 06:30 עד 09:30 ו- 15:30 עד 19:00, ההסעה יוצאת כל 5 דקות (או כאשר רכב ההסעה מתמלא, לפי המוקדם).

מ 14:30 עד 15:30 - כל 10 דקות

בשאר שעות הפעילות, ההסעה יוצאת כל 15 דקות (או כאשר רכב ההסעה מתמלא, לפי המוקדם).

שימו לב: הזמנים הם זמני היציאה מחניון הנתיב המהיר

פטור מתשלום אגרה

כלי הרכב הפטורים מתשלום אגרה:

ראשית, כל כלי רכב שנסע רק בקטע הראשון (המזרחי, עד חניון "חנה וסע") ולא המשיך בקטע השני (מחניון "חנה וסע" ועד קיבוץ גלויות), או המשיך בקטע השני, בכפוף לרשימת הפטורים הבאה, פטור מתשלום אגרה.

 1. רכב רב תפוסה – רכב שבו 3 נוסעים לפחות נוסף על הנהג, או 2 נוסעים לפחות נוסף על הנהג. מספר הנוסעים המזכה בפטור נקבע לפי עומס התנועה בנתיב המהיר והוא מצוין בשילוט לפני הכניסה לנתיב המהיר. על מנת לקבל פטור מתשלום אגרה, על הרכב לעבור במיתקן הביקורת שב'חנה וסע', שנועד לספירת הנוסעים ברכב. הקפידו לעבור במתקן הביקורת המיועד לספירת הנוסעים!
 2. אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, כהגדרתם בתקנות התעבורה;
 3. מונית שניתן עליה רישיון לנסיעת שירות, בעת שהיא מבצעת נסיעת שירות בקו השירות למוניות שנקבע ברישיון הנסיעה;
 4. רכב שניתן לגביו תג נכה מהסוג המפורט בתוספת התשיעית לפקודת התעבורה, בעת שהנכה שעל שמו ניתן התג, נוהג ברכב או נוסע בו.
 5. רכב שנסיעתו בנתיב המהיר נמשכה, בנסיבות שאינן באחריות בעל הרכב, יותר מ- 30 דקות.
 6. רכב המופעל על ידי בעל זיכיון, או מי מטעמו, לצורך תפעול הנתיב המהיר.
 7. אופנוע ישלם מחצית מסכום האגרה בלבד.

 

פיצוי והחזר הוצאות

לבעל הזיכיון יש סמכות לדרוש פיצוי והחזר הוצאות מאדם שעשה שימוש בנתיב המהיר, מבלי שחל פטור בעניינו ומבלי ששילם אגרה מראש, או במהלך הנסיעה (את שיעורי הפיצוי והחזר ההוצאות ניתן לראות בתקנות האכיפה).

זכיין

הנתיב המהיר בע"מ

טל׳ 3633*