צילום: TERRASCAN

הארכת כביש 6 - הכביש מתארך, הדרך מתקצרת!

חברת חוצה ישראל הופקדה, ביום הקמתה, על תכנונו וסלילתו של כביש 6 – "חוצה ישראל". מאז נפתחו לתנועה המקטעים המרכזיים של הכביש, וחברת חוצה ישראל ממשיכה גם היום בתכנון ובהקמה של מקטעי הכביש הצפוניים והדרומיים, הכול על פי תוכנית הפיתוח של הכביש. כיום כביש 6 הוא עורק התחבורה הראשי של ישראל, ובכל יום משתמשים בו כ-270,000 כלי רכב. המקטעים שנפתחו עד כה נמתחים מצפון לדרום לאורך 188 ק"מ שניתן לגמוא בפחות משעתיים ללא רמזור אחד.

כביש 6 – "דרך יצחק רבין" בשמו הרשמי – מחבר בין המרכז  לפריפריה, בין הצפון לדרום, בין המרחבים הכפריים והחקלאיים למרכזים העירוניים, ומשלב בין רשתות התחבורה האזוריות והמקומיות. בכך הוא מגשים את ייעודה של תשתית התחבורה – לחבר בין חבלי הארץ השונים ולפתוח לפני תושביהם אופקים חדשים בכל תחומי החיים.

מקטעים צפוניים

הארכת הכביש ממחלף סומך עד מחלף שלומי

החברה מקדמת תוכנית להכפלת קיבולת צירי האורך בצפון באמצעות סלילת המשך של כביש 6, ממחלף סומך ועד מחלף שלומי/ראש הנקרה (קטעים 8 ו-9), באורך כולל של כ-32 ק"מ.

סלילת קטעים אלו תאפשר לתנועה להתנהל ברמת שירות גבוהה גם בשעות השיא ותענה על הצורך בכבישים מהירים באזור זה שייווצר מתנופת הפיתוח הצפויה.

עין תות-יקנעם

החברה עובדת בימים אלו על השלמת רצף כביש 6 באורך של כ-5 ק"מ בקטע עין תות-יקנעם המצוי בין שני קטעי כביש שמנהלים זכיינים. הפרויקט כולל את הרחבת הכביש הקיים לארבעה נתיבים לכל כיוון ושדרוג חניון קק"ל ביער אליקים כך שיכלול גם חניון מנוחה למשאיות ולכלי רכב פרטיים והוספת יציאה ישירה לחניון מהכביש המהיר – יציאה ראשונה מסוגה בישראל. החניון ישמש אף בסיס יציאה לטיולים בשמורת יער אליקים, ויהיו בו מתקני משחקים חדשים.

במסגרת הפרויקט שודרגה גם דרך הגישה לאזור התעשייה לכביש דו-נתיבי ונפתחה לתנועה.

השלמת הפרויקט צפויה במחצית השנייה של שנת 2022.

הוספת נתיב בין מחלף קסם למחלף עין-תות

הקטע המרכזי של כביש 6 נפתח בהדרגה בתחילת שנות ה-2000, ועם השנים גדל נפח התנועה בכביש, וכאמור הוא משמש כיום 270,000 כלי רכב ביממה. מצב זה מחייב את הרחבתו של הכביש ואת התאמתו לביקוש, תוך שמירה על איכות הנסיעה ובטיחותה. לשם כך יזמה החברה תוכנית להרחבת הכביש במקטע המרכזי – תוספת נתיב בקטע המרכזי באורך כולל של 60 ק"מ בכל כיוון.

על פי התוכנית, יתווסף נתיב רביעי ממחלף קסם ועד מחלף עירון בשני הכיוונים, ויתווסף נתיב שלישי ממחלף עירון ועד מחלף עין תות, בשני הכיוונים.

ביצוע הפרויקט צפוייה בשנת 2024 וסיומו בשנת 2028.


מקטעים דרומיים

הארכת הכביש ממחלף שוקת עד לכביש באר-שבע דימונה

הארכת כביש 6 דרומה, ממחלף שוקת לכביש באר שבע-דימונה, תכלול סלילת כביש מהיר חדש דו-מסלולי ודו-נתיבי באורך של כ-11.5 ק"מ. בפרויקט יוקמו מחלף שוקת דרום על כביש 60, מחלף צומת נבטים על כביש 25, גשרים ומעברים תחתיים נוספים. בתוך כך תשופר הקישוריות לכיוון דימונה, והנסיעה אליה וממנה תתקצר. הכביש החדש גם יקצר את נסיעתם של החיילות והחיילים אל בסיסיהם בנגב. לצורך ביצוע הפרויקט מקודמים עם רשות הבדואים ועם גורמים נוספים מהלכים לפינוי מבנים של הפזורה הבדואית שנמצאים בתוואי הפרויקט. אומדן התקציב לפרויקט הוא 688 מיליון ש"ח.

נוסף על כך החברה מקדמת תכנון מפורט של קטע הכביש ממחלף בית קמה ועד מחלף מאחז, קטע שטרם אושר לביצוע. מטרת התכנון של קטע זה (שבו מתלכדים כביש 6 וכביש 40) היא לשדרג את התוואי, כך שבתום העבודות יעמוד הקטע כולו בסטנדרטים הגבוהים של כביש 6.

בד בבד, עם קידום תוכניות הכבישים האלה, מקודם גם תכנון סטטוטורי של מסילת גורל – מסילת רכבת כפולה שתעקוף את העיר באר שבע ותשמש לתנועת נוסעים ולהעברת מטענים, לרבות חומרים מסוכנים. חלק מהתוואי של מסילה זו יעבור במנהרה. כמו כן תוקם תחנת נוסעים חדשה בקרבת צומת שוקת, והיא עתידה לשרת את קריית המודיעין ואת אזור תעסוקה הסמוך לצומת שוקת.