מיגון המוביל הארצי

מיגון קו מקורות של המוביל הארצי לצורך הוספת רמפה ישירה לכביש 5 מערב. המיגון יתבצע על ידי החלפת מקטע קו קיים באורך 180 מ' מצינור בטון לצינור פלדה. התכנון והביצוע על ידי חברת מקורות חבל הירדן.

סטאטוס:

תכנון מפורט

אומדן תקציבי:

כ-30 מיליון ש"ח 

קבלן מבצע

מקורות חבל הירדן
טל׳ 04-650-0500