צילום: Albatross

כביש 6 - הקמת מחלף דניאל

שדרוג של מחלף דניאל בכביש 6, בסמוך לבן שמן, כולל הפרדת המסלולים של כביש 1 מכביש 6 והוספת נתיבים וגשרים במטרה להקל על עומסי התנועה ולהפריד את התנועה המשתלבת והעוברת בין שני הכבישים בתוך המחלף.

פרויקט זה מהווה חלק מהתחייבות חוזית של הזכיין.

 

סטאטוס:

תכנון מפורט

צפי לביצוע:

במהלך 2023