מחלף אלכסנדר וכביש 553

הקמת מחלף חדש - מחלף אלכסנדר על כביש 6 ליצירת חיבור לכביש רוחב דו-מסלולי תלת-נתיבי חדש כולל נר"ת (נתיב רב תפוסה) לכיוון מערב עד חיבור לכביש 553 הקיים. המחלף יחבר את כביש 6 לכביש 444 הקיים ולכביש 444 בתוואי חדש עוקף טייבה.

הכביש והמחלף יתנו מענה תחבורתי מיטבי לתושבי האזור תוך שיפור הנגישות למערך הדרכים במרחב כולו. 

סטאטוס:

תכנון מוקדם והליך סטאטוטורי

אומדן תקציבי ראשוני:

כ- 800 מיליון ₪