כביש 6 - הטמעת מערכת שקילה בתנועה

רכישת 2 מערכות שקילה בתנועה לצורך שקילת משאיות שימוקמו במפרצי המנוחה בקטע המרכזי של כביש 6, אחת לדרום ואחת לצפון.

סטאטוס:

האפיון הושלם. בשלב יציאה לקבלת הצעות