פניות הציבור

חברת חוצה ישראל נותנת מענה לפניות הציבור במגוון נושאים הקשורים לפעילותה


פניות הציבור
פניות הציבור זכיינים
תיאום תשתיות
מטענים חורגים