.

חזון וערכים

מובילות

אנו מהווים זרוע ביצוע מובילה של הממשלה בתחום תשתיות התחבורה ואחראיים על פרויקטים לאומיים גדולים ומורכבים, המבוצעים בתחום זה.

אנו מהווים חוד החנית בתחום תשתיות התחבורה, בכל הקשור לשמירה על סטנדרטים איכותיים וחותרים בהתמדה להצטיינות מקצועית, אישית וארגונית.

ביצועיות

אנו מחויבים לממשלת ישראל ולאזרחי המדינה ליזום, לנהל ולממש את הפרויקטים הלאומיים תוך הקפדה על:

  • איכות גבוהה.
  • ניהול תקציבי מושכל.
  • עמידה קפדנית בלוחות הזמנים המתוכננים ושאיפה מתמדת לקיצורם במידת הניתן.

אנו חותרים באופן מתמיד להשגת יעדים אלה.

מומחיות

אנו בראש ובראשונה מקצוענים המקפידים על יישום וביצוע בהתאם לסטנדרטים מחמירים ומחויבים ליושרה מקצועית,  איכות ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

אנו משלבים מומחיות בניהול פרוייקטי תשתית תחבורתיים מורכבים ומגוונים, 25 שנות ניסיון וידע מצטבר בתחומים השונים של פרוייקטי PPP, בכלל ו– BOT בפרט, לאורך כל שלבי הפרויקט עד החזרתו למדינה ומומחיות כרשות ממונה.  

אנו ארגון לומד השם דגש על פיתוח עובדיו, מקפיד להפיק לקחים באופן שיטתי ומפתח את יכולותיו, באופן מתמיד.

פתרון בעיות

חשיבתנו היצירתית וגישתנו הגמישה והנגישה, המתבצעת תוך שיתוף פעולה עם נציגי המדינה והגורמים השונים, הופכת אותנו לספק יעיל ומהימן, שניתן לסמוך עליו.

ניהול ממוקד ויכולת אינטגרטיבית, רב תחומית מאפשרים לנו מתן פתרונות יצירתיים למצבים מורכבים, תוך התמודדות עם כל סוגיה או בעיה המתעוררת במהלך התכנון או הביצוע ומתן פתרונות מידיים, מושכלים ויצירתיים.

ערכיות

אנו נוהגים בכבוד, יושרה והגינות כלפי הגורמים השונים עימם אנו עובדים וביננו ובין עצמינו.

אנו שואפים באופן מתמיד לחיזוק קשרי הגומלין בין החטיבות והיחידות בחברה ליצירת חברת אחת, המושתתת על כבוד ואמון הדדי ופועלת במשותף ולאור ערכים אלה למימוש מטרותיה. 

אנו מקפידים על אתיקה מקצועית ופועלים בהתאם לתקנות והוראות החוק ללא פשרות. 

אנו מקפידים על שמירת ערכי הטבע בפרויקטים המקצועיים.