כביש 6, תל-חדיד, צילום: תמר מצפי

דו"ח פיתוח בר קיימא (פב"ק)

החברה החליטה כבר מראשית דרכה וממשיכה בקביעה כי נושאי איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא, מהווים בסיס מהותי לתכנון ולביצוע כלל פעולות החברה.

החברה קבעה הנחיות לתכנון בהיבט הסביבתי ובכל צוות תכנון של כל פרויקט, משולב כבר מתחילת דרכו מתכנן נוף, אגרונום ועל פי הצורך גם אקולוג.

כל העקרונות שנקבעו מופעלים כיום בפעולות החברה לסלילת המשך הכביש צפונה והתכנון המפורט דרומה. החברה מעמיקה את הפיקוח שלה על הזכיינים, המפעיל והקבלנים העובדים בשטח כדי לוודא כי פעילותם מתבצעת  בהתאם להנחיות וההחלטות של החברה והגופים הרגולטוריים.

לאור הניסיון שהצטבר בגופי התכנון לאורך כל שנות עבודתה של החברה בנושאי הסביבה והקיימות, החברה נהנית מאמון רב של מוסדות התכנון והמשרד להגנת הסביבה, עובדה שעוזרת רבות בקידום תכניות הפיתוח שלה.

ניתן לומר, שמדיניות החברה לשלב את נושאי הסביבה והקיימות בתהליך קבלת ההחלטות שלה, הביאה לה תומכים רבים והצלחות מרשימות. אין כיום אף גורם (ממשלתי ולא ממשלתי) שלא מכיר בתרומה האדירה שכביש מס' 6 הביא לכלכלת המדינה וזאת תוך גרימת מינימום של נזקים לסביבה.

מדיניות זאת של החברה, תורמת רבות ליכולתה להמשיך ולסלול כבישים ומסילות, תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמי התכנון, רשות הטבע והגנים, גופים סביבתיים והמשרד להגנת הסביבה.