חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ היא חברה ממשלתית, שהוקמה ע"י ממשלת ישראל במרץ 1993, במטרה לסלול את כביש חוצה ישראל.

עם בחירתה של חברת דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ כבעל הזיכיון לתפעול ואחזקה בכביש 6 - חוצה ישראל, הפכה חברת כביש חוצה ישראל בע"מ גם ל"רשות הממונה" - Implementing Authority - מטעם המדינה, שתפקידה לפקח על בעל הזיכיון ולוודא את יישומו של חוזה הזיכיון. כמו כן, הרשות הממונה היא נציגתם של הנהגים ועליה לוודא שציבור משתמשי הכביש מקבל את מלוא השירות לו הוא זכאי מבעל הזיכיון וממי שפועל מטעמו.
לאתר החברה המפעילה את כביש 6 - כביש חוצה ישראל, מטעם בעל הזיכיון, דרך ארץ הייווייז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ, ראה: http://www.kvish6.co.il.

עם פתיחתם לתנועה של שני פרויקטים תחבורתיים חדשניים נוספים, מנהרות הכרמל בחיפה והנתיב המהיר בכניסה לתל אביב, הפכה חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, בשנת 2010, גם לרשות הממונה מטעם המדינה בשני פרויקטים אלו:

בעל הזיכיון במנהרות הכרמל - קבוצת כרמלטון בע"מ. לאתר בעל הזיכיון.

בעל הזיכיון בנתיב המהיר - הנתיב המהיר בע"מ. לאתר בעל הזיכיון.  

בתפקידה כרשות הממונה, מפקחת החברה על פעילותן של החברות המפעילות את הפרויקטים, על גביית האגרות, התפעול, התחזוקה וקיום כל התחייבויותיו של כל אחד מבעלי הזיכיון, בהתאם לחוזה הזיכיון הרלוונטי.
הרשות הממונה מפעילה מנגנוני פיקוח ובקרה על השירות למשתמשים בכבישים: שיווק, רישום מנויים, שירות לקוחות, מתן מידע באתר האינטרנט, התייחסות בעל הזיכיון לפניות הציבור ועוד.

במקביל, מפעילה הרשות הממונה מערך טיפול עצמאי בפניות ציבור.

בנוסף, מפעילה החברה את מזכירות וועדות הערר של שלושת הפרויקטים: כביש 6 - חוצה ישראלמנהרות הכרמל בחיפה והנתיב המהיר בכניסה לתל-אביב.


לסיכום, בהתייחס לכלל הפרויקטים - פעילויות הרשות הממונה לבקרה ופיקוח על המיזמים בתקופת ההפעלה, כוללות ומשלבות היבטים כלכליים פיננסיים-מסחריים, היבטי תחבורה ותנועה, היבטים הנדסיים ותפעוליים, היבטים ציבוריים ורגולטוריים והיבטים משפטיים.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE