חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 22/03/20 - פרוטוקול מס' 979

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

שיפורים אקוסטיים במשרדי החברה

 

החלטה

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע שיפורים אקוסטיים במשרדי החברה באמצעות חברת שלום פורטל.

 

נימוקי הועדה:

  • החברה מעוניינת להשלים עבודות אקוסטיקה במשרד
  • החברה קיבלה ייעוץ מקצועי בנושא התקבלו 3 הצעות מחיר ההצעה הנמוכה ביותר נבחרה
  • הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

 

אישור מתווה ועקרונות למכרז שירותי SISA

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על עריכת מכרז סגור למתן שירותי SISA  בפרויקט הרק"ל.

הפטור בהתאם לתקנה 4 (16) א  ו- 9 ב' לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הועדה:

  • לאור המלצת הצוות המקצועי כי קיים מספר מצומצם של ספקים המתאימים בכוח לביצוע ההתקשרות עם החברה הוועדה מחליטה כי ראוי ונכון, מטעמים מקצועיים ומטעמים הנוגעים ליעילות, לפנות לגופים המפורטים ברשימה שצורפה כנספח ב' לפניה ולבחור מתוכם את חברת ה SISA אשר תשמש בתפקיד המבוקש.
  • מטעמי זהירות בלבד, ועדת המכרזים מחליטה על פרסום דבר קיומו של ההליך (בהתאם לתקנה 9(ב) לתקנות) באתר האינטרנט של החברה (ואף בעיתונות, במתכונת מצומצמת יותר מבהליך פומבי) תוך מתן הודעה על האפשרות לפנות אל החברה בתוך תקופה נתונה, מקום בו קיים ספק (שאינו כלול ברשימת הספקים בנספח ב') המסוגל, לדעתו, לבצע את ההתקשרות.

 

 

חידוש ביטוחי החברה ל- 2020

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת חידושי כל ביטוחי החברה בחברת הראל  באמצעות "יובל סופר"

 

נימוקי הועדה:

  • החברה נידרשת לביטוחים שונים.
  • החברה פנתה ל- 5 חברות ביטוח
  • התקבלה הצעה אחת מהמבטח הנוכחי.
  • הפטור בהתאם לתקנה 4 לתקנות חובת המכרזים

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE