חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

מחלף מיתר 31/60 - עבודות תשתית - חברת חשמל

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

חברת החשמל - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בפרויקט מחלף מיתר 31/60

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

  1. בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים והתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת החשמל לצורך עבודות תשתית הכוללות העתקת קווי תשתית שבבעלותה, במסגרת פעילויות החברה בפרויקט מחלף מיתר במסגרת תוכנית 3/101/02/31/ד'.
  2. כגורם ההנדסי הבכיר בחברה דעתי המקצועית היא כי כל פעילות של מיגון והעתקה בתשתית השייכת לחברת  החשמל  תבוצע על ידה ו/או ע"י מי מטעמה בלבד, ולא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר. 
  3. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני Shulamit@hozeisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום 23.06.2016 (10 ימי עסקים) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים. 
  4. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה. 
    יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-6255888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל. 
  5. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.  

חוות דעת מהנדס ראשי 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE