חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

א.א. תפילין בע"מ- ניהול הליך המו"מ ופינוי האוכלוסיה בתוואי כביש חוצה ישראל בקטע 21/3 (שוקת – נבטים)

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

קביעת א.א. תפילין בע"מ כספק יחיד- ניהול הליך המו"מ ופינוי האוכלוסיה בתוואי כביש חוצה ישראל בקטע 21/3 (שוקת – נבטים)

הודעה על כוונת החברה להתקשר עם ספק יחיד 

פרוטוקול 876 מיום 09/12/18 

 

 וועדת המכרזים של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ  (להלן: "החברה) מתכבדת להודיע בזאת, כי בכוונתה להכריז על  א.א. תפילין בע"מ (להלן: "הספק), כספק יחיד לצורך ניהול הליך המו"מ ופינוי האוכלוסיה בתוואי כביש חוצה ישראל  בקטע 21/3 (שוקת – נבטים), בהתאם למפורט בחוות דעת הגורם המקצועי המצורפת.

  1. כאמור בחוות הדעת של הגורם המקצועי המצ"ב, הספק הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא            ההתקשרות, בהתאם למצב הדברים בפועל כיום.
  2. ההתקשרות הינה לצורך סיוע לקידום זמינות הקרקע בקטע 21/3.
  3. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני shulamit@hozeisrael.co.il  וזאת לא יאוחר מיום 15/1/19  (10 ימי עסקים) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לחוק חובת המכרזים.
  4. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות  בדבר הטענות הנטענות בפניה.
  5. יש לוודא קבלת המייל בטלפון 03-6255888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל.
  6. עותק מהחלטת וועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.

 

מצורפת חוות דעת סמנכ"ל נכסים.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE