חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

קטעים 3 ו- 7 (יוקנעם-סומך)

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח A

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח B

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח B1

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח C

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח C1

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח E

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח F

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח G

PDF_1חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח I

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח J

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח K

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח K1

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח K2

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח L

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח M

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח N

PDF_1 חוזה הזיכיון קטעים 3+7 - נספח P

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE