חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ מתכבדת להגיש לציבור דין וחשבון בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1988.

הדו"ח סוקר את מבנה החברה, פעילותה ותחומי האחריות שלה.

כמו כן, ניתן למצוא בדו"ח את שמות בעלי התפקידים בחברה וכן סקירה אודות פעילות החברה בשנת הדו"ח הרלוונטי, הפעילויות המתוכננות לשנה החולפת והתקציב לשנה הנוכחית.

PDF_1 דין וחשבון שנתי 2018

PDF_1 דין וחשבון שנתי 2017

PDF_1 דין וחשבון שנתי 2016

PDF_1 דין וחשבון שנתי 2015

PDF_1 דין וחשבון שנתי 2014

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE