חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

פרסום חוזה הזיכיון

בעקבות החלטת הרשות הממונה בבקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 למסירת חוזה הזיכיון ולאור עמדת זכיין מנהרות הכרמל, הוחלט לפרסם כאן את חוזה הזיכיון על תיקוניו.

נדגיש, כי למען נוחות הקריאה ולשם הקלה על המעיין בחוזה, הועלה נוסח משולב בו מוטמעים שינויים והערות שנעשו במסגרת תיקונים להסכם מהשנים 2005 ו- 2006. נוסח זה, המשלב את ההערות כאמור בתוך ההסכם המקורי, הינו נוסח בלתי פורמלי, אשר נערך לצורכי עבודתה של הרשות הממונה.

הרשות הממונה מדגישה, כי נוסח זה אינו נוסח מקורי וחתום וככזה ייתכנו בו טעויות. ההסכמים המקוריים נמצאים במשרדי הרשות הממונה וניתן לעיין בהם בכל עת, בתיאום מראש.

  חוזה זיכיון מנהרות הכרמל

PDF_2 תוספת להסכם הזיכיון מיום 04.03.99

PDF_2 תוספת לחוזה הזיכיון מיום 29.12.11

PDF_2 ANNEX EE

PDF_2 ANNEX X

PDF_2 ANNEX Y

PDF_2 תוספת להסכם זיכיון מיום 3.1.16

PDF_2 תוספת להסכם זיכיון מיום 28.12.17

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE